• Επιλογή γλώσσας: ΕΛ  -  EN

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ


Ζητείται     ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Απαραίτητα προσόντα :

·   Πτυχίο ΤΕΙ (Γεωπονικής κατεύθυνσης / Γεωργικών μηχανημάτων)

·   Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και MS Office 

·   Ισχυρές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 

·   Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 

·   Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες 

·   Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 

·   Δίπλωμα Οδήγησης ΙΧ και δυνατότητα Ταξιδιών

· Σχετική προϋπηρεσία σε πωλήσεις γεωργικών μηχανημάτων ή μηχανημάτων γενικότερα θα εκτιμηθεί

Προσφέρονται:


·         Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

·         Πρόσθετο πρόγραμμα συνταξιοδότησης

·         Άριστες συνθήκες εργασίας

·         Εταιρικό αυτοκίνητο

·         Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σύμφωνα με την επίτευξη στόχων

·        Συνεχής εκπαίδευση

·        Προοπτικές εξέλιξης


Βιογραφικά σημειώματα αποστέλλονται στην διεύθυνση e-mail: personnel@condellispaul.gr

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Σε αυτόν τον τομέα θα ανακοινώνονται οι ζητούμενες θέσεις εργασίας.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην TERRA παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας:
- Mε email στη διεύθυνση info@terra.com.gr (με θέμα Βιογραφικό) ή
- Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση TERRA A.E. 3ο χλμ. Λάρισας - θεσ/νίκης, 41500 , με την ένδειξη Βιογραφικό.