• Επιλογή γλώσσας: ΕΛ  -  EN

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουν 2018

Για εφαρμοσμένη γεωργία ακριβείας στην καλλιέργεια ρυζιού είχαν  την ευκαιρία να ενημερωθούν αγρότες σε εκδήλωση που πραγματοποίησε η εταιρία TERRA στη Χαλάστρα την Πέμπτη 7 Ιουνίου.

Την εκδήλωση φιλοξένησε στο κτήμα του ο Κώστας Κράββας πρωτοπόρος στην Ελλάδα στη χρήση της γεωργίας ακριβείας.  Ξεκίνησε την πλήρη εφαρμογή της στα ρύζια πριν δυο χρόνια και σύντομα είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα: καλύτερη, μεγαλύτερη, ευκολότερη παραγωγή με εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Με την χρήση της γεωργίας ακριβείας ο κος Κράββας παρατήρησε μείωση της δαπάνης κατά 20% στην λίπανση και αύξηση της απόδοσης στο ρύζι κατά 14% ως προς το μέσο όρο απόδοσης της τελευταίας δεκαετίας με άμεσο οικονομικό όφελος. 

Λιπασματοδιανομείς και ψεκαστικά αλλά και μηχανήματα κατεργασίας εδάφους της KVERNELAND, συνεργάζονται αρμονικά με τρακτέρ NEW HOLLAND– όλα εξοπλισμένα με τα τελευταία συστήματα γεωργίας ακριβείας – και εκτελούν με μεγάλη ακρίβεια (2,5 εκατοστά) τις προγραμματισμένες καλλιεργητικές εργασίες βασιζόμενα στους χάρτες που η εταιρία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ δημιούργησε μετά από χαρτογράφηση και μελέτες των χωραφιών και της καλλιέργειας ρυζιού στις συνθήκες της περιοχής. Σε κάθε τμήμα του χωραφιού απαιτείται συγκεκριμένη ποσότητα λιπάσματος. Με τους χάρτες λίπανσης αυτό επιτυγχάνεται με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά. 

Η χρήση συστημάτων γεωργίας ακριβείας έχει ως στόχο να γίνεται σωστή θρέψη, λίπανση και φυτοπροστασία στα φυτά χωρίς να ενεργεί αρνητικά σε αυτά μειώνοντας την ποσοτική και ποιοτική τους ανάπτυξη. Σημαντικό επίσης είναι η τροφική αλυσίδα να προστατεύεται ώστε να υπάρχουν ζωντανοί μικροοργανισμοί οι οποίοι συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη και διατήρηση της χλωροφύλλης αλλά και να συνεχίσει να αυξάνεται η βιοποικιλότητα.

Ένα επίσης μεγάλο πλεονέκτημα με τη χρήση των συστημάτων γεωργίας ακριβείας είναι ότι σε συνδυασμό με κατάλληλα μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, επιτυγχάνεται η παραγωγή ποιοτικού σπόρου πλούσιου σε πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία και ειδικό βάρος προς όφελος και του παραγωγού που μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη τιμή αλλά και του τελικού καταναλωτή που μπορεί να προμηθευτεί ποιοτικά προϊόντα.  

Η αύξηση του πληθυσμού δημιουργεί ανάγκες για τρόφιμα τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζονται για την ποιότητά τους. Έτσι ο γεωργός θα πρέπει να χρησιμοποιεί μεθόδους και συστήματα όπως η γεωργία ακριβείας ώστε το προϊόν του να είναι ποιοτικό για τον καταναλωτή και αποδοτικό για τον ίδιο.

Η εταιρία KVERNELAND με 9 εργοστάσια σε 8 χώρες του κόσμου είναι πρωτοπόρος στα μηχανήματα εξοπλισμένα με συστήματα γεωργίας ακριβείας. Την KVERNELAND αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα η εταιρία TERRA, θυγατρική της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.